סביבה

שוק הפשפשים - יפו
בניין המשטרה - סלמה, תל אביב
קריית הממשלה ת
גן ההעפלה
שוק הפשפשים-יפו
מגדלי עזריאלי
בית סונול
שוק הפשפשים - יפובניין המשטרה - סלמה, תל אביבקריית הממשלה תגן ההעפלהשוק הפשפשים-יפומגדלי עזריאליבית סונול
סביבה, 2002-2003
הדפס למבדה, 125×99 ס”מ

 

פורסם בותויג ב. גליון RSS 2.0.