סביבה

שוק הפשפשים - יפו
שוק הפשפשים-יפו
מגדלי עזריאלי
גן ההעפלה
בניין המשטרה - סלמה, תל אביב
בית סונול
קריית הממשלה ת
שוק הפשפשים - יפושוק הפשפשים-יפומגדלי עזריאליגן ההעפלהבניין המשטרה - סלמה, תל אביבבית סונולקריית הממשלה ת
סביבה, 2002-2003
הדפס למבדה, 125×99 ס”מ

 

פורסם בותויג ב. גליון RSS 2.0.