סביבה

שוק הפשפשים-יפו
בניין המשטרה - סלמה, תל אביב
שוק הפשפשים - יפו
גן ההעפלה
בית סונול
מגדלי עזריאלי
קריית הממשלה ת
שוק הפשפשים-יפובניין המשטרה - סלמה, תל אביבשוק הפשפשים - יפוגן ההעפלהבית סונולמגדלי עזריאליקריית הממשלה ת
סביבה, 2002-2003
הדפס למבדה, 125×99 ס”מ

 

פורסם בותויג ב. גליון RSS 2.0.