Treblinka Panorama
Treblinka Panorama
Treblinka Panorama
Treblinka Panorama
Treblinka Panorama
Treblinka Panorama
Treblinka Panorama
Treblinka Panorama
Treblinka Panorama
Treblinka Panorama
Treblinka PanoramaTreblinka PanoramaTreblinka PanoramaTreblinka PanoramaTreblinka PanoramaTreblinka PanoramaTreblinka PanoramaTreblinka PanoramaTreblinka PanoramaTreblinka Panorama
טרבלינקה-פנורמה, 2006
הדפס כסף ג’לטיני, 550×50 ס”מ